Punts d’interès de ciutat: la primera web app de l’Ajuntament de Barcelona, feta per Metodian

La primera primer web app progressiva de l’Ajuntament de Barcelona l’ha desenvolupat Metodian (Robot Innocent SL). Es diu Punts d’interès de ciutat i proporciona informació sobre llocs destacats de Barcelona.

Després d’un temps treballant en col·laboració amb les àrees de Comunicació i Informàtica de l’Ajuntament per definir una nova estratègia d’aplicacions mòbils, Metodian ha dut a terme aquesta aplicació tant a mode de prova de concepte com amb l’objectiu que es converteixi en un producte amb entitat pròpia.

Les offline first progressive web apps són aplicacions webs pensades per poder-se fer servir sense connexió a internet a partir de la primera vegada que l’usuari les consulta. El primer cop que s’accedeix a la app, aquesta descarrega en local les dades que necessita per funcionar sense connexió. Les visites successives a la app carreguen la informació de la còpia local si no hi ha connexió a internet disponible. En les visites successives a l’aplicació es recupera la informació de la còpia local, si cal, o s’actualitza la informació d’aquesta còpia quan torna a haver-hi connexió a Internet.


Els principals avantatges de treballar d’aquesta manera són:

  • Una web app és automàticament multi plataforma. Es pot consultar des d’un ordinador o des de qualsevol mòbil amb navegador web. Fer que els desenvolupaments de l’Ajuntament de Barcelona siguin realment multi plataforma és essencial per complir amb el criteri de posar el ciutadà al centre perquè significa respectar les seves eleccions tecnològiques i permetre l’accés a serveis des de més dispositius, molts cops fins i tot aquells que el mercat ja ha donat per obsolets.
  • Els costos de manteniment i creació són molt menors. Per bé que sovint cal ajustar coses per a cada plataforma, el gruix del desenvolupament és el mateix per a un Android, un iPhone, un Windows Phone, diversos models de Blackberry, FirefoxOS, etcètera.
  • Facilita el continuous delivery: cada vegada que es fa un canvi en una aplicació que està a l’App Store i a la Play Store, Apple i Google respectivament han d’aprovar els canvis abans que aquests estiguin disponibles per a l’usuari (en general Google no fa servir l’aprovació prèvia, però sí que pot retirar una app un cop publicada si alguna cosa no coincideix amb les seves polítiques). Un canvi en una web app té efecte immediat.
Anar a dalt