Estratègia d’aplicacions mòbils per a l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va confiar en Metodian per fer un informe sobre el seu ecosistema d’aplicacions mòbils i va demanar una anàlisi centrada en tres aspectes diferents: el procés abans de decidir quines aplicacions es fan i com es duen a terme tècnicament, la conveniència de l’actual volum d’aplicacions i de quina manera es comuniquen als ciutadans.

Com és bo que passi en qualsevol element de presència digital, l’ecosistema d’aplicacions mòbils d’una administració local hauria de mantenir-se en uns termes balancejats entre prou ample com per donar un servei suficient, variat i ric al ciutadà, però alhora prou moderat com per justificar els esforços de creació, manteniment i actualització i l’assignació de recursos que signifiquen.

Metodian va realitzar un benchmark amb l’ecosistema d’aplicacions mòbils de ciutats comparables a Barcelona per entendre quins productes estan posant a disposició dels seus ciutadans, com treballen amb les plataformes existents, el nombre d’aplicacions que publicita cada ciutat i si tenen un directori per facilitar-ne l’accés o no.

L’informe realitzat després de l’anàlisi també va servir per traslladar a les parts interessades informació en assumptes com ara de quina manera els proveïdors solen treballar amb components de codi obert per construir aplicacions, com funciona el procés de revisió abans de publicar una aplicació a l’App Store d’Apple o a Google Play, com funcionen les tecnologies de màrqueting de proximitat, com comunicar millor als ciutadans i al públic en general els esforços en aquest camp i temes vinculats a la intersecció entre les qüestions de normativa legal i tecnologia, entre altres coses.

L’anàlisi es va elaborar procurant tenir en consideració totes les inquietuds inicial del client per incorporar-ne elements de manera transversal, quan podrien ser útils, en unes recomanacions generals de nova gestió de l’ecosistema d’aplicacions digitals que es proposava com a més adequada i més harmoniosa amb el “Pla Digital de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020 Transició cap a la sobirania tecnològica” recentment aprovat, que pretén dur l’estratègia de posicionament digital de la ciutat cap a un paradigme superador de l’autodenominació com a “smart city” de forma que s’avanci “cap a una ciutat oberta, equitativa, circular i democràtica”.

Anar a dalt